Framtiden är cirkulär. Se till att ditt företag också är det.

Nu har du möjligheten att samarbeta med oss och erbjuda dina produkter som en tjänst genom Freyah. Tillsammans med våra logistik- och finansieringspartners tar vi itu med två vanliga hinder för PaaS-lösningar, vilket ger dig möjlighet att kickstarta din cirkulära omställning. När du säljer genom oss skickar du direkt från ditt eget lager. Som partners integrerar du dina produkter i vår plattform och behåller full kontroll över synlighet, timing och prissättning. Genom våra partners, GIAB och Lisa&, kan vi hjälpa till med finansiering och logistik om så
önskas. Som partners lägger du upp dina produkter på vår plattform och behåller full kontroll över synlighet, timing och prissättning.

Varför välja cirkulära modeller?

Högre marginaler

I en linjär affärsmodell så säljs produkten en gång och producenten förlorar sedan ofta kontroll över
såväl produkten som kunden. I en cirkulär affärsmodell skapas möjligheten att ”sälja” samma produkt flera gånger och möjlighet till löpande intäkter så länge produkten är livsduglig. Genom att producera färre produkter och hålla dem i liv så länge som möjligt och/eller använda dem så effektivt som möjligt skapas förutsättning till löpande intäkter samt betydligt högre marginal per produkt över tid. För att undvika lägre intäkter initialt kan produkterna finansieras.

Ökad kundlojalitet

I en abonnemangsmodell skapas helt nya förutsättningar för kundlojalitet. Varför sälja era produkten
och förlora kontakt med kunden när det finns möjligheter att låta kunderna hyra produkterna och
skapa långvariga kundrelationer? Genom regelbundna kontakter med kunden i samband med
underhåll, reparationer och uppgraderingar skapas nya möjligheter att skapa långvariga
kundrelationer och varumärkeslojalitet.

Hållbar affärsmodell

Den linjära ekonomin har nått vägs ände. Överkonsumtion och överproduktion är en grundorsak till
den globala uppvärmningen, förlust av biologisk mångfald, föroreningar mm. I en linjär affärsmodell så
behöver man generellt sett öka produktionen för att öka företagets vinst, vilket ofta leder till att
företagets tillväxtmål står i konflikt med företagets miljömål. I Freyahs modell handlar det i stället om
att använda färre produkter så länge och så effektivt som möjligt, vilket skapar ett naturligt incitament
att producera produkter som går att reparera, underhålla, uppgradera och återvinna. En cirkulär
affärsmodell erbjuder förutsättningar för att frikoppla vinst från utsläpp och resursförbrukning och att
säkerställa fortsatt tillgång till kritiska mineraler och material.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontaktinformation

Email

info@freyah.se